IMG_1346 – Kopi

Kalenderen fyller seg opp. På mandag starter jeg i ny jobb og vaktene kommer nærmest på rullebånd. Den første uken er allerede fylt opp til 100%. Jeg skal jobbe i en engasjementstilling, som betyr at jeg skal jobbe ekstravakter der det er behov og være en av de viktig brikkene til at avdelingene har faglærte folk når det oppstår sykdom. Det er viktig det også!

Det er en stilling som passer mine behov akkurat nå. Jeg starter med blanke ark, som er gunstig for mentale helsa. Stillingen gir meg mulighet til å tilpasse arbeidsmengden utifra egen helse, samt at jeg har muligheten til å teste ut avdelinger og eventuelt bytte om det ikke fungerer med tanke på fysisk helse. Det passer min hverdag perfekt slik ting er nå.

Så det er igrunn ikke bare bachelorgraden som skjer om dagen. Det er egentlig alt som har ligget på vent nå på løpende bånd over 8 dager. Det skjer mer spennende til uka, men først ny jobb.  Jeg gleder meg veldig og jeg gleder meg ekstra over at jeg får begynne med et av fagområdene som engasjerer meg mest – nemlig ortopedi. De første to ukene skal jeg jobbe ved de to ortopediske avdelingene. Jeg håper det vil funke, for ortopedi har engasjert meg lenge og er et område jeg har fått unik erfaring med.